Logo der Universität Hamburg

Shruti Patel

shruti.patel@desy.de

DESY, Theory Group
Notkestraße 85
22607 Hamburg

office: 1b/O3.206

tel. +49 40 42838 4037

Impressum